Advertisement

Museum

0
Jul
30
Admin
aros1

Danske museer

De danske museer har gennem 200 år ydet et væsentligt bidrag til Danmarks sociale og kulturelle udvikling.
Hvert år besøger næsten 10 mio. gæster museerne; de ser udstillingerne, deltager i aktiviteter og får inspiration ved at opleve historisk såvel som nutidig kultur. Museumsbesøg kan foregå indendørs på traditionel vis eller ude i landskabet og byrummet, hvor det kan være alt fra byvandringer til arkæologiske udgravninger. Flere museer tilbyder desuden at udstillingerne kan opleves via internettet.

Museernes aktiviteter er i en stærk udvikling, hvor det ikke alene er udstillingerne på selve museet der er i fokus, men også formidlingen af vores historie og kulturarv – på den måde bidrager de til samfundets uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling.
Museerne er blevet videns- og oplevelsescentre, der gennem udstillinger og formidling af relevante temaer sikrer den offentlige adgang til kultur- og naturarv samt den viden, der knytter sig til begge dele.

Kommentarer er lukket.